Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego to najbardziej rozpowszechniona część działań statutowych organizacji. W największym skrócie jest to działalność, w ramach której organizacje nie pobierają wynagrodzenia. Oznacza to że działanie nie jest sprzedażą towarów czy usług za wynagrodzeniem. W tym przypadku dotacja ze środków publicznych nie jest wynagrodzeniem. Tak samo nie pobiera się wynagrodzenia od bezpośrednich odbiorców usługi. Działalność nieodpłatna finansowana może być z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej. Oznacza to że w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego np. w wysokości 90%, organizacja z innych źródeł musi sfinansować pozostałe 10% kosztów realizacji zadania bez możliwości sfinansowania tego z opłat uczestników.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www