Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Kiedy warto uruchomić działalność odpłatną?

Działalność odpłatną pożytku publicznego warto uruchomić jeśli chcemy pobierać opłaty od odbiorców działań organizacji. Pobieranie odpłat pokrywających część kosztów realizowanych działań ma dwa wymiary. Po pierwsze zwiększa zaangażowanie uczestników ponieważ wymaga od nich także poniesienia pewnego wysiłku aby uczestniczyć w działaniu. Co z kolei przekłada się na lepszą frekwencję w organizowanych wydarzeniach. Po drugie pozawala na realizowanie działań bez zdobycia środków zewnętrznych na pokrycie 100% kosztów. Środki z opłata uczestników mogą również stanowić finansowy wkłada własny w realizowany projekt.

Działalność odpłatna pożytku publicznego jest również przydatna w dwóch innych przypadkach:

  • Jeśli chcemy prowadzić sprzedaż towarów lub usług wytworzonych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych lub w ramach integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Jeśli chcemy prowadzić sprzedaż towarów otrzymanych przez organizację w ramach darowizn.
Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www