Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Czym się różni odpłatna działalność pożytku publicznego od działalności gospodarczej organizacji?

Prowadzenie działalność gospodarcza jest jednym ze sposobów w jaki organizacja może zdobywać środki na realizację swoich celów statutowych. Natomiast odpłatna działalność statutowa jest realizacją celów statutowych, zgodnych z katalogiem zadań publicznych, organizacji przy częściowej lub pełnej odpłatności.

W ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego można również prowadzić: sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. A także sprzedaż przedmiotów darowizny.

Nie można prowadzić jednocześnie działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w tym samym zakresie.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www