Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Co zyska moja organizacja prowadząc odpłatną działalność pożytku publicznego?

Organizacja będzie mogła realizować zadania publiczne określone w ustawie działalności pożytku publicznego pobierając za nie wynagrodzenie. Na przykład będzie mogła świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i pobierać opłaty na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów działań.

Prowadzenie działalności odpłatnej zwiększa niezależność organizacji. Pozwala na prowadzenie działań nie tylko w ramach nakreślonych przez grantodawców. Działania organizacji mogę być realizowany w sposób ciągły w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne i opłaty uczestników.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www