Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Spis publikacji

NARZĘDZIA

PLANNER – Tworzenie budżetu i zarządzanie finansami w projekcie

PROVE IT – Planowanie budżetu organizacji

PROVE IT – Planowanie działalności ekonomicznej

PORADNIKI

Katarzyna Sadło – Porozmawiajmy o metodach pozyskiwania środków na działalność pożytku publicznego

Waldemar Żbik – Porozmawiajmy o pieniądzach na działalność pożytku publicznego

Damian Staniszewski – Działalność pożytku publicznego w spółdzielczości socjalnej

Mariusz Tywoniuk, Paweł Wilk – Łączenie spółdzielni socjalnych

Cezary Miżejewski – Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego

Agnieszka Deja – Porozmawiajmy o projekcie

ARTYKUŁY

Agnieszka Tywoniuk – Rachunkowość w zakresie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego

Dorota Pieńkowska – Instrumenty zwrotne w sferze pożytku publicznego dostępne dla NGO’s i spółdzielni socjalnych

Sławomir Wieteska – Jak prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego?

Katarzyna Sadło – Ważne zapisy statutowe NGO i spółdzielni socjalnych w kontekście formalno-prawnym pozyskiwania środków

Andrzej Smosarski – Kontrowersje prawne wokół działalność pożytku publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Katarzyna Sadło – Loterie fantowe

Piotr Drygała – Co utrudnia powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym

Katarzyna Sadło – Darowizny a sponsoring

Mariusz Tywoniuk – Działalność pożytku publicznego w Spółdzielniach Socjalnych

Piotr Drygała – Powierzanie zadań publicznych z inicjatywy organizacji pozarządowych

Bogdan Socha – Odpłatna działalność pożytku publicznego ( głos w dyskusji )

Elżbieta Skóra – Odpowiedzialność członków organów organizacji pożytku publicznego wobec tej organizacji, za szkodę wyrządzoną zachowaniem sprzecznym z prawem  lub postanowieniami statutu

Teresa Zagrodzka – Sprawozdanie finansowe dla NGO’s po zmianach ustawy o rachunkowości

J.Bartosiewicz, A.Błaszczyk, A.Miszczuk – Podatek VAT od 2016 r. w podmiotach ekonomi społecznej

Cezary Miżejeweski – W poszukiwaniu elementarnego porządku (Problemy dostępu do realizacji usług przez spółdzielnie socjalne i spółki non profit wynikające z ustawodawstwa)

Teresa Zagrodzka – Działalność odpłatna czy gospodarcza? Dylematy księgowej

Damian Staniszewski – Działalność nieodpłatna, odpłatna pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza w spółdzielniach socjalnych

Cezary Miżejeweski – Czym jest działalność pożytku publicznego

 

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www