Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Czy trzeba zgłaszać, że nie jest się czynnym podatnikiem VAT ?

Fundacja prowadzącą działalność nieodpłatną, nie dokonują sprzedaży, z związku z tym, z mocy ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona podmiotowo z podatku VAT. Nie musi się rejestrować się jako podatnik VAT (Art 96 ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www