Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Czy rozpoczęcie nowego rodzaju działalności (działalność odpłatna, działalność gospodarcza) wymaga zmian w księgowości?

Tak, każdy rodzaj działalności (działalność nieodpłatna pożytku publicznego, działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza) wymaga wyodrębnienia w systemie księgowym zarówno przychodów z danego rodzaju działalności jak i kosztów. W taki sposób aby było możliwe wykazanie wyniku każdej z działalności.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www