Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

O portalu

Serwis internetowy prowadzony w ramach projektu jest miejscem, w którym zgromadzimy informacje związane z prowadzeniem działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Informacje będą przydatne zarówno dla organizacji planujących rozpoczęcie działalności ekonomicznej jak i dla tych, które już taką działalność prowadzą.

Zostaną tutaj opublikowane wszystkie materiały stworzone w czasie realizacji projektu, przedstawione rezultaty badań jakościowych oraz audytów finansowych i społecznych oraz efekty konsultacji z organizacjami.

 

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www