Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Sprawozdawczość finansowa jednostki mikro

Ustawa o rachunkowości wprowadziła nowe wzory uproszczonego sprawozdania finansowego, które składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat informacji uzupełniającej i informacji ogólnej. Wzór sprawozdania finansowego dla jednostek mikro NIE JEST
DOSTOSOWANY do specyfiki organizacji pozarządowej i nie powinien być wykorzystany, bez dodatkowych uzupełnień. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Teresy Zagrodzkiej p.t. „Sprawozdanie finansowe dla NGO’s po zmianach ustawy o rachunkowości”.
>>>Przeczytaj artykuł

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www