Portal dla organizacji pozarządowych myślących o uruchomieniu działalności ekonomicznej i tych, które już taką prowadzą!

Konferencja kończąca projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach”

Konferencja kończąca projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego” – odbyła się w dniu 14 października br. w Gnieźnie w ramach Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych. Temat działań projektowych przewijał się w trakcie wszystkich dni forum. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

Jednym z istotnych elementów był pierwszy panel dyskusyjny „Po co komu spółdzielczość? ” z udziałem Karoliny Cyran-Juraszek (FRSO – lidera projektu), w ramach którego omawiano m.in. kwestię działań w sferze pożytku publicznego zarówno odpłatnej i nieodpłatnej.

DSCN5823 (Copy)

W dniu 13 października br. jednym z elementów spotkania było wręczenie nagród „Przyjaciela spółdzielczości socjalnej”, sfinansowanych w ramach projektu FIO. Tym honorowym tytułem są nagradzani przedstawiciele administracji publicznej, którzy przyczyniają się do rozwoju i wzmacniania przedsiębiorczości społecznej.

W dniu 14 października odbyła się właściwa część konferencyjna obejmująca temat „Działalności pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności odpłatnej”. Tu wykorzystując dotychczasowe doświadczenia projektowe Karolina Cyran-Juraszek (FRSO) oraz Agnieszka Deja (WRZOS) omówiły problematykę działalności pożytku na przykładzie przygotowania oferty na realizację zadania publicznego. Wykorzystano tym samym możliwość zaprezentowania problematyki z wykorzystaniem nowych formularzy ofert określonych Rozporządzeniem MRPiPS.

DSCN5775 (Copy)

Prelegentki przedstawiły zarówno aspekt planowania finansowego (budżet projektu/kosztorys oferty) z wykorzystaniem narzędzia PLANER, który powstał z myślą o organizacjach składających do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Planer może być z powodzeniem wykorzystywany do zarządzania finansami projektu, także z innych źródeł krajowych. Zaprezentowano również narzędzia PROVE IT do planowania działalności ekonomicznej oraz planowania budżetu organizacji. Następnym elementem było omówienie oferty na realizację zadania publicznego z uwzględnieniem kwestii związanych z działalnością odpłatną i wykorzystaniem narzędzi finansowym. Wszystkie narzędzia do zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych, wypracowane i upowszechniane w ramach przedsięwzięcia można pobrać tutaj>>>

DSCN5763 (Copy)

Podsumowaniem było omówienie przez Cezarego Miżejewskiego (OZRSS) dotychczasowych produktów oferowanych w ramach projektu (m.in. publikacji i serii artykułów także upowszechnionych w materiałach konferencyjnych) oraz proponowanych działaniach na przyszłość w związku z pracami nad rozwojem działalności pożytku publicznego w tym działalności odpłatnej.

DSCN5632 (Copy)

Podczas konferencji przez cały czas działało stoisko informacyjne, na którym uczestnicy – szczególnie członkowie WRZOS i OZRSS mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące narzędzi finansowych oraz skorzystać z bezpośredniego doradztwa ekspertów.

Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS Logotypy WRZOS FIO FRSO OZRSS
Projekt „Porozmawiajmy o pieniądzach! – rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
naklejki na ścianę, Dekoracje remonty katowice pogotowie komputerowe www